Krüptorahad

Üldiselt

Krüptoraha tekkis sisuliselt Bitcoini loomisega 2008. aastal ning eriti viimase aasta jooksul on massiliselt juurde tulnud uusi ja erinevaid krüptorahasid. Paraku, tõelist väärtust neist omavad ilmselt vaid vähesed ja palju uusi projekte on loodud ka kavatsustega petta inimestelt raha välja. Enne krüptorahasse investeerimist on väga soovituslik teha eeltööd ning lugeda huvipakkuva krüptoraha kohta. Terviklikuma pildi loomiseks tuleks lugemist tegema kindlasti mitmetest erinevatest allikatest ning seal olevat informatsiooni kriitiliselt analüüsima. Näiteks ilmselgelt Bitcoini ametlikus foorumis pooldatakse Bitcoini süsteemi ning suhtutakse halvasti Bitcoin Cashi, samas kui mõnest teisest foorumist lugedes võivad inimesed olla kardinaalselt teisel arvamusel. Lõppkokkuvõttes peab iga inimene otsuse tegema ise ja sealjuures talitama targalt hoides emotsioonid tagaplaanil. Nii investeerimise kui ka kauplemise plaanidega alustanutel soovitame eelnevalt teha tutvust mõistetega nagu FOMO ja FUD ning kuidas nendega toime tulla. Investeerida saab nii juba olemasolevasse krüptorahasse või alustavatesse projektidesse tokenite ostmisega.

Selle lehekülje üheks eesmärgiks on teha objektiivseid kokkuvõtteid erinevate populaarsemate krüptorahade kohta, tuues välja olulisema informatsiooni koos nende eeliste ja puudustega. Tervet nimekirja siin kajastatud krüptorahade kohta näeb siit.


Tokenid ja Crowdsale

Crowdfunding (ühisrahastus) on levinud projektide rahastamise viis läbi platvormide nagu näiteks Kickstarter ja Indiegogo, seevastu crowdsale (ühismüük) mõiste on kasutusele tulnud tänu krüptorahade tekkega.

Traditsionaalse ühisrahastuse puhul võidakse eelmüük teha mingile kindlale tootele või a’la lubadusele panna toetaja nimi filmi tiitritesse, siis krüptoraha ühismüügi puhul müüakse toetajale sealses süsteemis kasutuses olev token (otsetõlkes žetoon). Ühismüük toimub üldjuhul enne kui projekt ametlikult teenusena välja tuleb. Selle eesmärk on rahastada projekti arengut (nt maksta arendajatele, reklaamile ja kõike muud mida üks startup ettevõte vajab). Samuti saab seda kasutada, et vaadata huvi projekti vastu, sest kui mitte keegi tokeneid ei osta, siis firmal on põhjust oma projekti üle mõtiskleda. Token võimaldab toetajal osaleda selles projektis, mis tänu ühismüügist saadud toetusele suudetakse käima lükata. Olenevalt sellest, mis teenuseid antud süsteem pakub, sõltub sellest ka tokeni kasutamisvõimalused.

Küsimus on ka, et mis juhtub tokenitega pärast ühismüüki, sest paljudel juhtudel neid hakatakse vahetama avatud turul, mille järel tekib neile tänu pakkumise-nõudlusele suhtele oma väärtus väljaspool süsteemi, kus neid kasutatakse. Huvilised võivad mingi uue projekti tokeneid osta, kui nad usuvad sellesse ning kui projekt saabki nõnda edukaks nagu nad eelnevalt lootsid, siis nende tokenite väärtus kasvab, mis võimaldab neil selle pealt kasu lõigata.

Tokenite puhul on ka erinevad ohud üleval. Näiteks kui müügi järel kukub ettevõte hoopis kokku või kaob üldse ära, siis on nende poolt ostetud tokenid ilmselt ka väärtusetuks muutunud ja investeering ebaõnnestunud. Seetõttu tulebki olla väga ettevaatlik, kuna krüptomaailmas püütakse paljudel juhtudel müüa teadlikult õhku ning kui inimestelt on arvestatav summa tokenite müügi pealt teenitud, haihtub ettevõte ja sellega seotud olnud isikud õhku.