Proof of Work (PoW)

Ülevaade

PoW oli esimene kasutusele võetud konsensusmeetod, mis on ka senini kõige populaarsem. Konsensuse tagamisel on kriitiline roll kaevandajatel, kelle ülesandeks on lahendada keeruline matemaatiline valem selleks, et kinnitada plokk ja seal sees olnud tehingud. Ainuke põhjus selle valemi lahendamiseks on see, et kaevandaja töötaks intensiivselt ja kasutaks palju elektrit. Vastutasuks valemi lahendamise eest saab kaevandaja(d) premeeritud teatud summa krüptorahaga, mida nimetatakse plokitasuks (block reward). Ehk sellist tegevust nimetataksegi krüptoraha kaevandamiseks (mining) ja läbiviijaid nimetatakse kaevandajateks (miners).

Kui kaevandaja saab muu vastuse võrreldes teiste võrgus olevate kaevandajatega, siis see vastus lükatakse tagasi. Kuna kaevandajad ei taha kulutada raha elektrile tühja, siis on nad motiveeritud mitte “valetama” ehk võltsima. Sellise süsteemi puhul ainukene võimalus süsteemi manipuleerida on kui võtta üle 51% arvutusvõimsusest, mille tulemusena kaevandaja võib potentsiaalselt hoida ära ülekannete kinnitamist ja pöörata tagasi tehtud ülekandeid, ent 51% arvutusvõimsuse ülevõtmine on ülikeeruline ja majanduslikult ebaratsionaalne.

Mida suurem on kaevandaja arvutusvõimsus, seda suurem on tõenäosus, et ta leiab etteantud tehtele lahenduse enne, kui selleni jõuavad teised kaevandajad ning seetõttu saab omale plokitasu. Praegu on üsna tavaline, et mitmed kaevandajad panevad oma arvutusvõimsused kokku ja liituvad üksteisega moodustades ühiskaevanduse (mining pool), mille tõttu on neil oluliselt suurem võimalus lahendada ploki leidmiseks vajalik ülesanne, kui nad seda püüaksid teha üksi.

Plokiraskus (block difficulty) on termin, millega tähistatakse seda, et kui raske on etteantud matemaatilise valemi lahendamine. Kui plokkide lahendamiseks kulub liiga pikk aeg, siis ploki raskusastet langetatakse ning vastupidi, et kui neid lahendatakse liiga kiiresti, siis vastavalt sellele tõstetakse. Plokiaeg otsustab kui tihti uus plokk ahelasse viiakse.

Eelised

  • Tänu resurssinõudvale tegevusele peavad kaevandajad hoiduma süsteemi manipuleerimisest kuna vastasel juhul nad tulu ei saa.
  • Kaevandajatel on suured majanduslikud motiivid, mistõttu on neid palju ja kaevandamise taga on suur arvutusvõimsus, mis omakorda tõstab kogu võrgu turvalisust.

Puudused

  • Kasutab väga palju energiat ja on seetõttu suure ökoloogilise jalajäljega
  • Tehingute kinnitusajad on pikemad ja läbilaske võime madalam võrreldes teiste konsensusmeetoditega
  • Arvutusvõimsus koondub tsentraalsetesse kohtadesse maailmas, kus elekter on odav

Näiteid krüptorahadest mis seda meetodit kasutavad