Ülevaade

Mis on krüptoraha?

Krüptoraha on virtuaalne raha, mida saab kasutada sarnaselt FIAT’le kaupade ja teenuste ostu/müügi tehingutel. Krüptoraha tehingud viiakse läbi virtuaalsete “rahakottide” vahel turvaliselt krüpteeritud kanaleid pidi. Eeldatakse, et umbes 90% rahast maailmas on virtuaalne. Varasemalt olid riigid olnud harjunud raha juurde trükkima, mis ühe negatiivse küljena võis tekitada näiteks hüperinflatsiooni, kuid tänapäeval on asi oluliselt lihtsam – on vaja vaid teha mõned muudatused keskses andmebaasis ja ongi hetkega juurde loodud miljoneid või miljardeid rahaühikuid.

Sisuliselt igal aastal on teateid häkkimisest erinevatesse suurtesse infosüsteemidesse ja arvestades, et pangad on alati olnud üheks häkkerite suureks huviks, siis on nad alati olnud ka tule all. Kuigi sellised süsteemid on väga hästi turvatud ei ole nad siiski absoluutselt häkkimiskindlad ja võivad ühel hetkel olla haavatavad. Isegi kui ei ole võimalik raha sealt varastada, saab halvata pangasüsteemide töid, mistõttu ei saa ka ülekandeid teha. Nimetatud põhjused olid ka mõned, miks üldse esimene krüptoraha nimega Bitcoin loodi. Bitcoin on suurepärase turvalisusega ja fakt, et seda süsteemi pole suudetud senini lahti murda, on märk selle süsteemi tasemest. Lisaks, näiteks Bitcoini hulk on juba ettemääratud ning seda pole võimalik “juurde trükkida” ja seetõttu ei esine Bitcoini puhul ka inflatsiooni.

Täpsemalt on krüptoraha defineeritud kui digitaalne valuuta, mille puhul kasutatakse krüpteerimistehnoloogiat reguleerimaks rahaühikute loomist, verifitseerimaks ülekandeid ja mis toimib sõltumatult keskpangast.

Krüptorahal on tegelikkuses veelgi suurem väärtus kui just mainitud. Kui Bitcoin on kõige tuntum krüptoraha ja seda võrreldakse kui digitaalse kullaga, siis konkurente on talle tekkinud palju ja teised krüptorahad (altcoins) võistlevad samuti selle nimel, et pakkuda senisest paremaid või uusi lahendusi. Siiski paljud neist hõlmavad endas samu väärtusi, nagu turvalisus, läbipaistvus (või hoopis läbipaistmatus), muutumatus, globaalne ligipääsetavus, kiirus ja hind.


Krüptoraha väärtused

Turvalisus

Tsentraalselt kontrollitud varad nagu FIAT, võlakirjad ja väärtpaberid on kõik haavatavad manipuleerimisele. Näiteks see võib toimuda korrumpeerunud valitsuse poolt, mis võib väga kergesti muuta varade omanikke ja soovi korral konfiskeerida kõik Sinu säästud ja elu jooksul tehtud investeeringud. Isegi demokraatlikus riigis võib tekkida probleeme pääseda oma varadele ligi. Näiteks Kreeka kriisi ajal seati vahepeal valitsuse poolt piirang, kus päevas oli võimalik välja võtta vaid 60 eurot.

Krüptorahad on aga oma olemuselt detsentraliseeritud. See tähendab, et andmed selle kohta, kes ja kui palju raha omab ei asu mitte kohas nagu tavalise tsentraliseeritud panganduse puhul, vaid see informatsioon on laiali väga suures hulgas arvutites üle kogu maailma. Näiteks Bitcoini puhul on võimalik andmeid saboteerida vaid sellisel juhul, kui 51% serveritest on suudetud ära rünnata, kuid mis praktikas ja majanduslikult on ebaratsionaalne ülesanne arvestades nende masinate hulka ja pidevat juurdekasvu.

Läbipaistvus

Peaaegu iga krüptoraha on avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et igaühel on võimalus tutvuda slle süsteemi programmikoodiga ning kompetentsed programmeerijad tabavad ära, kui sellega peaks mingi probleem olema ja toovad mure avalikkuse ette. Lisaks sellele, paljude krüptorahade puhul on võimalik näha absoluutselt kõiki tehinguid alates kõige esimesest. Samas, mõned krüptorahad erinevadki sellepoolest, et kõik nende tehingud on salajased ja varjatud (eesmärgiga pakkuda kasutajatele anonüümsust).

Muutumatus

Eelnevat arvesse võttes on sisuliselt võimatu muuta ülekannete ajalugu ja kõik ülekanded on hoopis täielikult verifitseeritud, kus igaüks saab näha ja veenduda, et tehtud ülekanded on reaalselt aset leidnud ja selle jaoks ei pea eraldi (nt pangast) tõestust/kinnitust küsima.

Globaalne ligipääsetavus

Krüptorahade puhul on geograafiline asukoht ebaoluline ja ei oma tähtsust kas ülekanne tehakse Jaapanist või Eestist, või teoreetiliselt isegi Kuult. Kõigil kellel on ligipääs internetile saavad teha ülekandeid täpselt ühesugustel tingimustel ja kiirusega.

Kiirus ja hind

Pangaülekanded võivad aega võtta mitu tööpäeva ja isegi SEPA ülekanded, mis peavad toimuma ühe tööpäeva jooksul, ei liigu näiteks nädalavahetusel ja võivad venida mitme päeva peale. Krüptorahade puhul on ülekande kiirus erinevatel süsteemidel erinev, kuid on võimalik teha näiteks koheseid ülekandeid (instant transfers), kuid samas osade krüptorahade puhul võib selle ooteaeg olla ka pikem (ca tund või enam). Lisaks on üheks krüptoraha eeliseks see, et puudub vajadus vahetada valuutat, mistõttu saadetud summa on täpselt sama mis kättesaadud summa (miinus ülekandetasu).


Kokkuvõtteks

Krüptorahade puhul on tegemist usaldusväärse, turvalise, läbipaistva, mitte saboteeritava, hästi ligipääsetava valuutaga, mille maksed on kiired ja üldiselt väga odavad. Puudub oht, et Sinu varad ühel hetkel külmutatakse või kustutatakse üldse mingil põhjusel kõrgemate instantside poolt ära. Kuid see on kõik alles algus, uusi krüptorahasid tuleb aina peale, millel on juba edasiarendatud või täiesti uusi omadusi (näiteks võimalus erinevatel seadmetel omavahel suhelda ja osta teineteiselt teenuseid krüptorahas, jpm).

Loe edasi täpsemalt krüptorahade taga seisvast tehnoloogiast või erinevatest krüptorahadest.